Ec chajim

Progresivní židovská komunita v Praze

Ec chajim

Progresivní židovská komunita v Praze

Ec chajim

Progresivní židovská komunita v Praze

Ec chajim

Progresivní židovská komunita v Praze

Ec chajim

Progresivní židovská komunita v Praze

Nadcházející události

Nejsou naplánovány další události

Mír a zdar dalekému i blízkému, řekl Věčný!
(Izajáš 57:19)

Ec chajim Progresivní židovská komunita v Praze

Ec chajim, což v překladu do češtiny znamená „Strom života“, je dynamická a rychle rostoucí židovská komunita v Praze, která sdružuje židovské osoby a jejich rodinné příslušníky. Hlásí se k progresivnímu (reformnímu, liberálnímu) směru judaismu a je řádným členem Světové unie progresivního judaismu (WUPJ) a Evropské unie progresivního judaismu (EUPJ).

Co je pro nás důležité?

Z

úcta k Tóře jakožto k prameni židovské tradice

Z

spojení starobylé židovské tradice s moderním životem

Z

náboženská rovnoprávnost mezi muži a ženami

Z

bezpečné prostředí pro rodiny s dětmi i seniory

Z

přátelská atmosféra k rozvíjení židovské identity

Z

otevřenost k nežidovským příbuzným našich členů

Z

respekt vůči všem členům bez ohledu na původ, pohlaví, sexuální orientaci a úroveň znalostí a náboženské praxe

Návštěva

Staňte se dobrovolníkem

Seznamte se s rabínem

Učte se s námi

Blog a novinky

Co se děje