Rada

Ec chajim

Anna Nosková

předsedkyně

Anna Nosková pochází z oděsko-pražské židovské rodiny. Byla předsedkyní České unie židovské mládeže a je členkou komunity ROI nadace Schusterman, která sdružuje ty nejzajímavější židovské lídry nejrůznějších profesí z celého světa. Vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době stojí v čele projektu Life.cz pro Forbes Česko. V roce 2019 spoluzaložila progresivní židovskou komunitu Ec chajim a stala se její předsedkyní. Hovoří rusky, anglicky, německy, španělsky, italsky a samozřejmě česky. Společně s manželem vychovává dceru a syna.

Daniel Rux

výkonný ředitel

Daniel Rux vystudoval obor Technische und Biomedizinische Kybernetik na Univerzitě Ilmenau v Německu. Pracuje jako překladatel a tlumočník. Je jedním ze zakladatelů Ec chajim. Ve funkci výkonného ředitele se stará o provoz komunity. Jeho úkolem je zajištění bezpečnosti, vede tým Bitachon Ec chajim. Zúčastnil řady kurzů a vzdělávacích programů v oblasti judaismu a hebrejštiny, naposledy absolvoval seminář Beutel v Izraeli. Kromě češtiny hovoří německy, anglicky, hebrejsky a rusky. S manželkou mají dospělou dceru. K jeho koníčkům patří cyklistika a cestování.

Judita Maxa Bergmannová

členka rady

Judita Maxa Bergmannová pochází z pražské židovské rodiny a profesně se zabývá historií, kterou studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Následně strávila jeden rok na Konzervativní ješivě v Jeruzalémě, kde se zaměřovala na studium tradičních židovských náboženských textů. V Izraeli též absolvovala Bergmanův semináře pro progresivní židovské učitele organizovaný Světovou unií progresivního judaismu (World Union for Progressive Judaism – WUPJ). V naší komunitě se zabývá zejména prací s dětmi, organizací aktivit pro ženy a plánováním nejrůznějších událostí. Kromě češtiny ovládá angličtinu a pasivně také hebrejštinu. Zajímá se o literaturu, umění, kulturní a společenské dětí. Spolu se svým manželem vychovává jednoho syna.

Kateřina Weberová

členka rady

Kateřina Weberová vystudovala judaistiku na Univerzitě Karlově. Pracuje jako učitelka židovské výchovy a hebrejského jazyka na Lauderových školách v Praze. Zároveň vede kurzy základů judaismu a moderní hebrejštiny v Ec chajim. Má bohaté zkušenosti s koordinací progresivních židovských komunit a účastní se mezinárodních školení a seminářů. Společně se s svým manželem vychovává dvě dcery.

David Kraus

člen rady

BIO: Ve výstavbě.