Vzdělávací kurzy

Pro své členy i veřejnost pořádá naše komunita široké spektrum celoročních kurzů, které se konají prezenčně v centru Prahy. Máte-li zájem o více informací nebo přihlášení do kurzu, kontaktujte nás na e-mailové adrese registration@ecchajim.cz. Nový cyklus kurzů začíná vždy na podzim, ale pozdější přihlášení je možné.

Úvod do judaismu

Celoroční kurz je určený jak uchazečům o konverzi, tak komukoliv, kdo má zájem o úvodní seznámení s judaismem. Probírané tematické okruhy: židovské svátky, postní a vzpomínkové dny, šabat, životní cyklus, židovská domácnost, kašrut, přehled židovských dějin s důrazem na vývoj náboženství, rabínské literatury a různých směrů v rámci judaismu, základní principy judaismu (zákony – micvot, etika, teologické představy).

Moderní hebrejština – různé úrovně

Celoroční kurzy jsou určeny zájemcům o studium moderní hebrejštiny (ivrit). Nabízíme nejrůznější úrovně včetně kurzu pro začátečníky.

Kurz čtení ze siduru pro začátečníky

Celoroční kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit číst hebrejský text židovské modlitební knihy (sidur). Pro zájemce s nulovou nebo základní znalostí hebrejské abecedy. V průběhu kurzu probereme postupně hebrejskou abecedu a nikud (zapisování samohlásek), čtení slabik, jednoduchých slov, krátkých pasáží ze siduru, a nakonec čtení konkrétních modliteb. Po absolvování kurzu budou posluchači schopni samostatně číst modlitby ze siduru v hebrejštině.

Kurz pro ba’alej tefila

Celoroční kurz je určen zejména členům Ec chajim, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí v oblasti židovské modlitební praxe a zlepšení svých schopností v oblasti praktické aplikace modliteb s důrazem na průběh šabatu. Vysvětlujeme si například, jak můžeme aktivně přivítat šabat doma i v synagoze, seznámíme se s významem židovské modlitby a její choreografií a budeme nacvičovat melodie jednotlivých modliteb. Během kurzu se zabýváme objevováním vlastní spirituality.