Odkazy

Světová unie progresivního judaismu (WUPJ

Webová stránka organizace zastřešující více než 1250 reformních, liberálních, progresivních a rekonstrukcionistických komunit ve více než 50 státech s více než 1,8 miliony členů.

Evropská unie progresivního judaismu (EUPJ)

Webová stránka organizace zastřešující více než 170 liberálních, progresivních a reformních komunit ve více než 17 zemích Evropy.

Rabbi David Maxa

Webová prezentace našeho rabína Davida Maxy.

Memorial Scrolls Trust (MST)

Webová stránka nadace pečující o 1564 českých svitků Tóry, z nichž jeden je trvale zapůjčen do naší komunity.