Synagoga

Centrem každé židovské komunity je synagoga, která se v hebrejštině nazývá bejt kneset, což znamená „dům shromáždění“. Naše synagoga, která byla otevřena v roce 2020, není pouze místem modlitby, ale také studia a společenských setkávání.

Spirituálním centrem synagogy je aron ha-kodeš („svatá schrána“), tradiční skříň, ve které je uložen sefer Tora („svitek Tóry“), kolem jehož četby se soustřeďuje náboženský život naší komunity. V synagoze také naleznete šulchan („stůl“), na kterém je umístěn svitek Tóry v okamžiku, kdy se z něho čte, a také varhany, které spolu s dalšími hudebními nástroji slouží k hudebnímu doprovodu modliteb, což odpovídá staré české tradici, která se zformovala již v 19. století. Zatímco v ortodoxní synagoze sedí ženy a muži odděleně, v progresivních synagogách je obvyklé společné sezení, které symbolizuje rovnoprávnost mezi oběma pohlavími.