Svitek Tóry

Naše synagoga je domovem svitku Tóry č. 1052 z prestižní sbírky organizace Memorial Scrolls Trust se sídlem v Londýně. Svitek č. 1052 byl napsán v roce 1890 v Brně, kde sloužil místní židovské komunitě až do roku 1942, kdy nacistické okupační úřady přikázaly všem dosud existujícím židovským komunitám na území Protektorátu Čechy a Morava, aby všechny své liturgické předměty a knihy poslaly do Prahy, kde měly být uskladněny a katalogizovány Ústředním židovským muzeem.

Tak se do Prahy dostalo více než 212 000 artefaktů, mezi kterými bylo i 1800 židovských svitků. Na rozdíl od mnoha lidí, kteří z nich četli, se svitkům podařilo přečkat válku i skladování ve špatných podmínkách zruinované synagogy v pražské čtvrti Michle během komunistického režimu.

V 60. letech se komunistické úřady rozhodly většinu svitků prodat do zahraničí. Díky velkorysosti filatropa Ralpha Yablona se v roce 1964 dostalo 1564 svitků Tóry do Westminster Synagogue v Londýně, kde byla za účelem jejich správy založena organizace Memorial Scrolls Trust. Svitky byly opraveny a začaly být zapůjčovány do židovských komunit a organizací po celém světě. Svitky nejsou nikdy prodávány, ale poskytnuty k užívání na dobu existence jejich držitelů.

Svitek č. 1052 se v roce 1974 dostal jako výsledek snahy místních rabínů do Kutz Camp, amerického letního tábora pro mladé židovské leadery, kde sloužil téměř 50 let a doprovázel několik generací americké židovské mládeže. V tomto ohledu je pozoruhodné, že v létě roku 2013 rabín David Maxa vyučoval v Kutz Campu Tóru právě z tohoto svitku. V roce 2019 rozhodla americká Unie reformního judaismu (Union for Reform Judaism – URJ) o uzavření tábora a jeho vedení uvažovalo o tom, kde by svitek mohl pokračovat ve své práci. Bylo dohodnuto, že po návratu do sídla MST v Londýně za účelem nezbytných oprav bude trvale zapůjčen Ec chajim. Nákladné provedení těchto oprav bylo možné uskutečnit díky štědré podpoře Unie reformního judaismu, zastřešující organizace pro více než 850 reformních židovských obcí v USA a Kanadě, a členů Kutz Camp Alumni Network. Příchod svitku do naší komunity symbolizuje obnovu českého progresivního židovství, které bylo až do druhé světové války převládajícím směrem judaismu na českém území.

Více o činnosti Memorial Scroll Trust je možné se dozvědět na webových stránkách: https://memorialscrollstrust.org/.