Rabín

David Maxa se narodil v roce 1990 a vyrůstal v Praze. Ovlivněn vyprávěním svého otce, který byl přeživším šoa, se začal zajímat o židovskou tradici. Po studiu judaistiky a religionistiky na Univerzitě Karlově zahájil studia na rabínském semináři Abraham Geiger Kolleg na Univerzitě v Postupimi. V rámci svých studií strávil jeden rok na Konzervativní ješivě v Jeruzalémě a zúčastnil se též výuky na dalších tamních renomovaných rabínských školách včetně Hebrew Union College, Shalom Hartman Institute a Pardes Institute of Jewish Studies.

Po ukončení studia a získání rabínské ordinace v roce 2020 se David Maxa stal rabínem progresivní židovské komunity Ec chajim v Praze, kterou spoluzaložil v roce 2019, a Federace židovských obcí v České republice, v jejímž rámci působí zejména v židovských obcích v Liberci a Děčíně. Od ledna 2021 je správcem Středoevropského bejt dinu (CEBD – Central European Beit Din), rabínského soudu s působností pro České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

David Maxa je řádným členem Rabínského shromáždění Evropské unie progresivního judaismu (EUPJ Rabbinic Assembly – ERA) a Ústřední konference amerických rabínů (Central Conference of American Rabbis – CCAR) a mimořádným členem Všeobecné rabínské konference v Německu (Allgemeine Rabbinerkonferez in Deutschland – ARK). V roce 2023 byl zvolen členem představenstva Světové Unie progresivního judaismu (World Union for Progressive Judaism – WUPJ). Je členem komunity ROI Schustermanovy rodinné nadace, která sdružuje nejzajímavější židovské leadery z celého světa.

Aktivně se zajímá o mezináboženský a mezikulturní dialog a angažuje se v oblasti prevence antisemitismu. V roce 2021 mu Univerzita Karlova udělila Cenu Miloslava Petruska za účast na projektu NEZAPOMENEME, jehož cílem je rozšířit povědomí o holokaustu mezi žáky a studenty základních a středních škol.

Kromě češtiny hovoří plynně anglicky, německy a hebrejsky. Je ženatý s manželkou Juditou a společně vychovávají dvě děti. Ve volném čase rád cestuje, čte, sportuje a poslouchá vážnou hudbu. Jeho rabínské a životní motto se shoduje s citátem z proroka Izajáše, který se objevuje průčelí Smíchovské synagogy v Praze: „Mír a zdar dalekému i blízkému.“ (Izajáš 57:19)

Více informací naleznete na osobní webové stránce rabína Davida Maxy: www.davidmaxa.com.

Rabína Davida Maxu je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu: david.maxa@ecchajim.cz.