Řekli o nás

„Ode dneška bude [svitek Tóry] sloužit české progresivní židovské komunitě Ec chajim. To znamená pro mne, že v Praze je synagoga, kam budu ráda chodit.“ J. E. Anna Azari, velvyslankyně Státu Izrael v České republice

„Děkuji za výsadu nadechnout se židovství na tomto místě, je to nes gadol [velký zázrak]!“ David Harris, výkonný ředitel Americké židovské komise (AJC)

„Všichni jsme požehnáni inspirací, kterou jste pro nás všechny tím, že nám ukazujete, jak to, co jsme téměř ztratili, lze přivést zpět k životu, může prosperovat a vzkvétat a být nadějí do budoucnosti.“  Sonja Guentner, spolupředsedkyně Evropské unie progresivního judaismu a první místopředsedkyně Světové unie progresivního judaismu (WUPJ)

„Jménem všech bratrů a sester ze Světové unie progresivního judaismu po celém světě vám přejeme úspěch a doufáme a modlíme se za to, aby byla Tóra na vašich rtech sladká.“ Carole Sterling, předsedkyně Světové unie progresivního judaismu (WUPJ)

„Stejně jako strom dává život svému potomstvu, Ec chajim by tu měl být pro nás a pro naše děti, aby mohly v budoucnu mohli pokračovat v naší tradici.“ David Maxa, rabín Ec chajim