Podpořte nás

Ec chajim je neziskovou organizaci, která má možnost fungovat zásluhou příspěvků našich členů a štědré podpory dárců.

Díky této podpoře můžeme rozvíjet náboženské aktivity v duchu progresivního judaismu, pečovat o židovské kulturní dědictví, organizovat vzdělávací aktivity pro veřejnost a svou činností přispívat k prevenci antisemitismu a připomínání obětí holokaustu.

Budeme si proto velmi vážit toho, rozhodnete-li se nás podpořit finančním darem v libovolné výši, který může mít formu jednorázové platby nebo pravidelného měsíčního příspěvku. Rádi Vám následně vystavíme potvrzení do daňového přiznání.

Děkujeme za Vaši podporu.

Platební údaje 

PODPOŘTE NÁS PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET

příjemce platby: 
Ec chajim, z.s. (adresa: Jindřišská 873/27, 110 00 Praha 1, Česká republika)

banka: 
Komerční banka (adresa: Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, Czech Republic) 

číslo účtu: 
115-8929950247/0100

IBAN: 
CZ2101000001158929950247

poznámka / účel platby: 
dar pro Ec chajim – Vaše JMÉNO a PŘÍJMENÍ

 

PODPOŘTE NÁS PŘEVODEM NA ÚČET PAYPAL

účet PayPal: 

registration@ecchajim.cz