Podpořte nás

Ec chajim je neziskovou organizaci, která má možnost fungovat díky příspěvkům našich členů a štědré podpoře dárců.

Díky této podpoře můžeme rozvíjet náboženské aktivity v duchu progresivního judaismu, pečovat o židovské kulturní dědictví, organizovat vzdělávací aktivity pro veřejnost a svou činností přispívat k prevenci antisemitismu a připomínání obětí holokaustu.

Budeme si proto velmi vážit toho, rozhodnete-li se nás podpořit finančním darem v libovolné výši, který může mít formu jednorázové platby nebo pravidelného měsíčního příspěvku. Rádi Vám následně vystavíme potvrzení do daňového přiznání.

Děkujeme za Vaši podporu.

Platební údaje

příjemce platby: 
Ec chajim, z.s. (adresa: Jindřišská 873/27, 110 00 Praha 1, Česká republika)

banka: 
Komerční banka (adresa: Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, Czech Republic) 

číslo účtu: 
115-8929950247/0100

IBAN: 
CZ2101000001158929950247

poznámka / účel platby: 
dar pro Ec chajim – Vaše JMÉNO a PŘÍJMENÍ