Členské příspěvky

Úhrada členských příspěvků probíhá jednou za měsíc, přičemž minimální výše měsíčního příspěvku je 100 Kč za dospělého a 50 Kč za dítě, studenta do 26 let a důchodce.

Rádi bychom Vás s pevným přesvědčením, že existence naší komunity pro nás všechny znamená mnoho, chtěla poprosit o vyšší příspěvek. V současné době máme díky několika štědrým sponzorům možnost financovat náš provoz, ale musíme si uvědomit, že tato podpora je časově omezená. Musíme se stát finančně soběstačnými, a proto potřebujeme finanční podporu od členů komunity, tedy od Vás. Všichni víme, že provoz Ec chajim generuje řadu nákladů. Například nájemné naší synagogy stojí, včetně energií a služeb, téměř 50 000 Kč měsíčně.

Tím ovšem naše náklady zdaleka nekončí. Pokud každý z nás přispěje dle svých finančních možností, zvládneme to. Rádi bychom Vás proto ještě jednou požádali, abyste nás podpořili formou pravidelného měsíčního příspěvku ve výši dle Vašich možností. Instrukce k nastavení trvalého příkazu naleznete níže. Děkujeme, že zvážíte a vyslyšíte naši prosbu.

Instrukce k nastavení trvalého příkazu pro pravidelnou měsíční platbu:

příjemce:
Ec chajim, z.s. (adresa: Jindřišská 873/27, 110 00 Praha 1, Česká republika)

banka:
Komerční banka (adresa: Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, Česká republika) 

číslo účtu:
115-8929950247/0100

IBAN:
CZ2101000001158929950247

částka:
dle Vašich možností, minimálně 100 Kč za dospělého a minimálně 50 Kč za dítě, studenta do 26 let a důchodce

poznámka / účel platby:
Vaše JMÉNO a PŘÍJMENÍ