Návštěva delegace Židovské obce v Berlíně

22.5.2023

Bylo nám ctí přivítat u nás v Ec chajim Praha delegaci ze synagogy Pestalozzistraße Židovské obce v Berlíně, rabína Jonu Sieverse s partnerkou Jessicou Schmidt-Weil a Heinze Rothholze s manželkou Dinou Rothholz. Při této příležitosti jsme měli možnost poděkovat za velkou podporu ve formě darování varhan pro naši synagogu.