Konference WUPJ v Jeruzalémě

22.5.2023

KONFERENCE WUPJ V JERUZALÉMĚ
Delegace Ec chajim se zúčastnila konference Connections 2023 Světové unie progresivního judaismu, která sdružuje přibližně 1,8 milionu Židů ve více než 1250 komunitách situovaných ve více než 50 zemích. Na konferenci se hovořilo o současném světovém dění, které ovlivňuje židovské komunity i jejich okolí, a řeč byla též o rozvoji naší komunity.