logo — komunitní iniciativy ec chajim, strom života
Kdo jsme?
logo — komunitní iniciativy ec chajim, strom života

Ec chajim (עץ חיים) je biblický pojem, který v doslovném překladu do češtiny zní "strom života", ale obrazně řečeno představuje v židovské tradici Tóru, jejíž učení, moudrost a univerzálnost přirovnává poeticky ke stromu.

Děti uvězněné za války v terezínském ghettu zasadily společně s rabínem Richardem Federem na Tu bi-švat, Nový rok stromů, roku 1943 malou sazeničku stromečku, který na rozdíl od většiny dětí přežil válku a vyrostl ve statný kmen s mnoha větvemi a listy. Dnes jsou jeho odnože symbolicky vysázeny od Izraele, Evropy až po USA a Kanadu, stejně jako čeští Židé.

Jakožto přímí potomci a rodinní příslušníci těchto dětí jsme právě jednu takovouto sazeničku tohoto Ec chajim, Stromu života, zasadili během nedávného Tu bi-švatu v Praze, abychom symbolicky navázali na to, co zde bylo násilně a tragicky přerváno dvěma totalitami: totiž mnohovrstevnatý, pluralitní a progresivní judaismus, jehož jedním z center předválečná Praha byla.

Cílem nové komunitní iniciativy Ec chajim je poskytnou náboženské, společenské, vzdělávací a kulturní zázemí Židům všech generací, nabídnout přívětivý prostor těm, kteří své židovské kořeny hledají, a vedle ostatních komunit přispět k rozvoji židovského života v Praze a napomoci tomu, aby naše děti vyrůstaly s láskou k rodinné tradici. V Mišlej (Přísloví) 3:18 se praví o Tóře: „Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží.“ Přáli bychom si, aby se i naše komunitní iniciativa stala takovým stromem života pro pražské Židy.