Šavuotová oslava v kreativním stylu

29.5.2023

V neděli 28. května 2023 jsme společně oslavili Šavuot, svátek připomínající darování Tóry na Sinaji, v kreativním prostoru Město-Moře v pražských Holešovicích. Rabín David Maxa připravil přednášku a diskusi o machloket le-šem šamajim, pojetí pozitivního konfliktu v židovství. Během večera se naše komunita zabývala nejenom studiem, ale i zpěvem a vzájemným seznamováním. Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci a přípravě oslavy.