Nový cyklus kurzů judaismu a hebrejštiny

13.8.2023

1. ZÁKLADY JUDAISMU
termín: v úterý od 19:45 do 20:45
místo konání: Synagoga Ec chajim, Jindřišská 873/27, Praha 1
první hodina: 12. září 2023
délka kurzu: celoroční (dva semestry)
lektor: Kateřina Weberová
kurzovné: 3000,- Kč / semestr
(členové Ec chajim mají nárok na slevu na kurzovném 1000,- Kč, účastnici více než jednoho kurzu mají nárok na slevu 500,- Kč)
registrace: registration@ecchajim.cz
Anotace: Celoroční kurz (dva semestry) je určený jak uchazečům o konverzi, tak komukoliv, kdo má zájem o úvodní seznámení s judaismem. Probírané tematické okruhy: židovské svátky, postní a vzpomínkové dny, šabat, životní cyklus, židovská domácnost, kašrut, přehled židovských dějin s důrazem na vývoj náboženství, rabínské literatury a různých směrů v rámci judaismu, základní principy judaismu (zákony – micvot, etika, teologické představy).
2. TÉMATA ŽIDOVSKÉHO SVĚTA
termín: ve čtvrtek od 19:45 do 20:45
místo konání: Synagoga Ec chajim, Jindřišská 873/27, Praha 1
první hodina: 2. listopadu 2023
délka kurzu: celoroční (dva semestry)
lektor: Kateřina Weberová
kurzovné: 3000,- Kč / semestr
(členové Ec chajim mají nárok na slevu na kurzovném 1000,- Kč, účastnici více než jednoho kurzu mají nárok na slevu 500,- Kč)
registrace: registration@ecchajim.cz
Anotace: Celoroční kurz (dva semestry) je určený lidem, které zajímají historické i současné otázky židovského světa a židovských komunit. K probíraným tématům budou patřit moderní dějiny sionismu a fungování Státu Izrael. Obsah kurzu bude reagovat na aktuální problémy.
3. MODERNÍ HEBREJŠTINA: ALEF+ (MÍRNĚ POKROČILÍ)
termín: ve čtvrtek od 18:00 do 19:30
místo konání: Synagoga Ec chajim, Jindřišská 873/27, Praha 1
první hodina: 7. září 2023
délka kurzu: celoroční (dva semestry)
lektor: Kateřina Weberová
kurzovné: 3500,- Kč / semestr
(členové Ec chajim mají nárok na slevu na kurzovném 1000,- Kč, účastnici více než jednoho kurzu mají nárok na slevu 500,- Kč)
registrace: registration@ecchajim.cz
Anotace: Učíme se podle učebnice Ivrit min ha-hatchala 1 (Hebrew from Scratch 1), máme probrané přípravné lekce. Předpokládá se znalost abecedy, čtení hebrejštiny, osobních zájmen, základních sloves v přítomném čase a začínáme s infinitivy. Můžete se přijít zdarma nezávazně podívat, a po hodině se rozhodnout, zda vám úroveň kurzu vyhovuje.
4. MODERNÍ HEBREJŠTINA: GIMEL (POKROČILÍ)
termín: v úterý od 18:00 do 19:30
místo konání: Synagoga Ec chajim, Jindřišská 873/27, Praha 1
první hodina: 5. září 2023
délka kurzu: celoroční (dva semestry)
lektor: Kateřina Weberová
kurzovné: 3500,- Kč / semestr
(členové Ec chajim mají nárok na slevu na kurzovném 1000,- Kč, účastnici více než jednoho kurzu mají nárok na slevu 500,- Kč)
registrace: registration@ecchajim.cz
Anotace: Gramatika a slovní zásoba odpovídají zhruba straně 220 učebnice Ivrit min ha-hatchala 2 (Hebrew from Scratch 2). Předpokládá se znalost sloves ve všech časech. Práce s učebnicí však představuje pouze menší část hodiny, hlavní duůaz je kladen na aktiviní komunitaci, konverzaci a trénování poslechu.
5. KURZ ČTENÍ ZE SIDURU PRO ZAČÁTEČNÍKY
termín: ve středu od 18:00 do 19:00
první hodina: 11. října 2023
délka kurzu: celoroční (dva semestry)
lektor: Olga Rút Pavlatová
kurzovné: 3500,- Kč / semestr
(členové Ec chajim mají nárok na slevu na kurzovném 1000,- Kč, účastnici více než jednoho kurzu mají nárok na slevu 500,- Kč)
registrace: registration@ecchajim.cz
Pro koho je určen: Pro zájemce s nulovou nebo základní znalostí hebrejské abecedy.
Anotace: V průběhu kurzu probereme postupně hebrejskou abecedu a nikud (zapisování samohlásek), čtení slabik, jednoduchých slov, krátkých pasáží ze siduru a nakonec čtení konkrétních modliteb.
Cíl: Po absolvování kurzu budou posluchači schopni samostatně číst modlitby ze siduru v hebrejštině.
6. HALACHA PRO ZAČÁTEČNÍKY
termín: ve středu od 19:00 do 20:00
místo konání: Synagoga Ec chajim, Jindřišská 873/27, Praha 1
první hodina: 18. října 2023
délka kurzu: celoroční (dva semestry)
lektor: rabín David Maxa
poznámka: pro účast na kurzu je nutná minimálně základní znalost hebrejštiny
kurzovné: 4000,- Kč / semestr
(členové Ec chajim mají nárok na slevu na kurzovném 1000,- Kč, účastnici více než jednoho kurzu mají nárok na slevu 500,- Kč)
registrace: registration@ecchajim.cz
Anotace: Dvousemestrální kurz je určen pro všechny, kteří mají zájem rozšířit své znalosti v oblasti židovského náboženského práva. Začneme obecným úvodem do tématu s důrazem na uchopení halachy v progresivním judaismu. Následně budeme pokračovat studiem vybraných témat z pohledu halachy, ke kterým bude patřit například vedení židovské domácnosti, manžeství návštěva nemocných, mezilidské vztahy a košer stravování. Pozornost věnujeme též potenciálnímu pnutí mezi rituálem a etikou, například v souvislosti s fenoménem mamzerim.
7. KURZ PŘÍPRAVY K BNEJ MICVA PRO DĚTI A MLADISTVÉ
termín: ve čtvrtek od 18:00 do 19:00
místo konání: online přes platformu Zoom
první hodina: 12. října 2023
délka kurzu: celoroční (dva semestry)
lektoři: rabín David Maxa, rabínská studentka Klára Kopytková, Zuzana Šimonová
kurzovné: 4500,- Kč / semestr
(členové Ec chajim mají nárok na slevu na kurzovném 1000,- Kč, účastnici více než jednoho kurzu mají nárok na slevu 500,- Kč)
registrace: registration@ecchajim.cz
Anotace: Celoroční (dvousemestrový) online kurz je určený zájemcům starším deseti a mladším osmnácti let, kteří mají zájem o vykonání obřadu náboženské dospělosti bar micva (v případě chlapců) a bat micva (v případě dívek) se čtením z Tóry. (Ideálním věkem pro absolvování kurzu je jedenáct let u chlapců a deset let u dívek.) Během pravidelných kurzů si účastníci zábavnou formou osvojí základní znalosti o židovské tradici, náboženství, dějinách svátcích a zvycích a naučí se číst hebrejské písmo. Seznámí se také se základními pravidly kantilace textu Tóry a přípravy svého vlastního výkladu Tóry.
Podmínky účasti: Kurz je určen osobám splňujícím kritéria Práva návratu, tedy těm, kteří mohou prokázat minimálně jednoho židovského prarodiče nebo úspěšně absolvovali konverzi k judaismu. Podmínkou připuštění k obřadu bnej micva na závěr kurzu je halachický status. V případě potřeby a zájmu je možné se informovat u rabína o možnostech jeho uznání před bejt dinem.
8. KURZ PŘÍPRAVY K BNEJ MICVA PRO DOSPĚLÉ
termín: ve čtvrtek od 20:00 do 21:00
místo konání: online přes platformu Zoom
první hodina: 12. října 2023
délka kurzu: jednosemestrový
lektor: rabín David Maxa
kurzovné: 5000,- Kč / semestr
(členové Ec chajim mají nárok na slevu na kurzovném 1000,- Kč, účastnici více než jednoho kurzu mají nárok na slevu 500,- Kč)
registrace: registration@ecchajim.cz
Anotace: Celoroční (dvousemestrový kurz) online kurz je určený zájemcům starším osmnácti let, kteří mají zájem o vykonání obřadu bar micva (v případě mužů) nebo bat micva (v případě žen) v pozdějším věku. Je tedy vhodný pro osoby židovského původu, které obřad nestihly vykonat v dětství, a úspěšným absolventům konverze k judaismu. Během pravidelných kurzů si účastníci osvojí schopnost číst hebrejský text Tóry a připravit jeho výklad a seznámí se základními pravidly kantilace. Součástí kurzu je příprava samotného obřadu bar/bat micva.
Podmínky účasti: Kurz je určen osobám splňujícím kritéria Práva návratu, tedy těm, kteří mohou prokázat minimálně jednoho židovského prarodiče nebo úspěšně absolvovali konverzi k judaismu. Podmínkou připuštění k obřadu bnej micva na závěr kurzu je halachický status. V případě potřeby a zájmu je možné se informovat u rabína o možnosti jeho uznání před bejt dinem.