Šiur: Bnej machšava tova – jak dobrými myšlenkami změnit svůj život k lepšímu III.

Bnej machšava tova je název díla Kalonyma Kalmana Shapiry (20.5.1889 – 3.11.1943), který je známý též jako Rebe z Piaseczna nebo jako rabín varšavského ghetta. Byl člověkem nesmírné morální integrity a autorem řady zajímavých děl. Zmíněná kniha je průvodcem k dosažení spirituality prostřednictvím různých duchovních a mystických technik včetně řízené meditace ve skupinovém prostředí. Třetí kapitolu tohoto pokladu židovské spirituální literatury budeme číst společně s rabínem Davidem Maxou a pootevřeme bránu do světa, kde se setkáváme s vlastními myšlenkami a hledáme hlubší smysl existence. V přůběhu několika dalších týdnů budeme v četbě pokračovat.

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI
Pokud jste členy naší komunity nebo pravidelnými účastníky našich akcí, není nutná předchozí registrace. V případě, že k nám jdete poprvé, kontaktujte nás prosím nejpozději tři dny předem na e-mailové adrese registration@ecchajim.cz.