Kabalat šabat

Šabat, jemuž se někdy také říká šábes, je židovským dnem odpočinku, který dodržujeme na znamení toho, že poté, co Bůh během šesti dní stvořil svět, sedmého dne odpočíval. Je znamením toho, že existence člověka není závislá jenom na tom, co dělá a co vlastní, ale také na prosté radosti z bytí. Příchod šabatu vítáme každý pátek večer bohoslužbou zvanou kabalat šabat, která je vnímána jako přijetí dne odpočinku. V naší komunitě se při této příležitosti společně modlíme, zpíváme, zamýšlíme se nad slovy Tóry, přejeme si šabat šalom neboli „pokojný šabat“, rozmlouváme o životě a máme radost z toho, že se vidíme. Šabatové a sváteční modlitby vede ve většině případů náš rabín David Maxa, v případě jeho nepřítomnosti jedním z vyškolených laických členů naší komunity.