Hudební Šavuot šachrit

Progresivní židovská komunita Ec chajim Vás srdečně zve na ranní bohoslužbu šachrit při příležitosti svátku Šavuot.

Pokud jste členy Ec chajim nebo pravidelnými účastníky našich akcí, není nutná předchozí registrace, pokud není uvedeno jinak. V případě, že k nám jdete poprvé nebo naše aktivity navštěvujete sporadicky, kontaktujte nás prosím nejpozději tři dny před konáním akce na e-mailové adrese registration@ecchajim.cz.