Roš ha-šana: šachrit, musaf a tašlich

Roš ha-šana: šachrit, musaf a tašlich

Roš ha-šana je židovský Nový rok, který vnímán jako výročí stvoření světa a člověka. Stojí na počátku Deseti dnů pokání, kterým se hebrejsky říká Aseret jmej tešuva. Letošní novoroční bohoslužby se uskuteční ve spolupráci s židovskou komunitou Bejt Praha ve Španělské...
Kabalat šabat

Kabalat šabat

Šabat, jemuž se někdy také říká šábes, je židovským dnem odpočinku, který dodržujeme na znamení toho, že poté, co Bůh během šesti dní stvořil svět, sedmého dne odpočíval. Je znamením toho, že existence člověka není závislá jenom na tom, co dělá a co vlastní, ale také...