Roš ha-šana: šachrit, musaf a tašlich

Roš ha-šana: šachrit, musaf a tašlich

Roš ha-šana je židovský Nový rok, který vnímán jako výročí stvoření světa a člověka. Stojí na počátku Deseti dnů pokání, kterým se hebrejsky říká Aseret jmej tešuva. Letošní novoroční bohoslužby se uskuteční ve spolupráci s židovskou komunitou Bejt Praha ve Španělské...